title

Visa Molėtų menų mokykla persikels į mokyklų kompleksą Jaunimo gatvėje

Savivaldybės administracija pasirašė sutartį su P. Leišio individualia įmone dėl  Molėtų progimnazijos patalpų remonto, pritaikant jas Molėtų menų mokyklos reikmėms. Ši įmonė pasirinkta, viešajame konkurse pirmą vietą užėmusiai įmonei atsisakius savo ketinimų. Sutarties kaina 233,4 tūkst. eurų.

Menų mokyklai bus suremontuotas ir perduotas visas trijų aukštų iki šiol Molėtų progimnazijos turėtas pastatas, kurio viename aukšte veikė Dailės skyrius.

Bendras visų remontuojamų patalpų plotas - per 950 kvadratinių metrų.  Bus remontuojamos laiptinės,  koridoriai, kabinetai, keičiama elektros instaliacija, įrengiami kompiuterių tinklai, tvarkomos šildymo, vėdinimo sistemos.

Laukti įkurtuvių nereikės nė metų, nes numatytas darbų atlikimo terminas yra 7 mėnesiai nuo darbų pradžios (statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos).

Po remonto Į naujas patalpas persikels visas muzikos skyrius: 3 fortepijono, 3 pučiamųjų instrumentų klasės, 2 kanklių, 1 smuiko, 1 akordeono, 1 gitaros, 2 solfedžio, 1 muzikos istorijos klasė, 2 solinio dainavimo ir 2 chorinio dainavimo klasės taip pat administracija. Kasmet Menų mokyklą lanko per 300 mokinių. Dailės skyriuje dirba 5 mokytojai, muzikos skyriuje 15 mokytojų ir 2 koncertmeisterės.

Pasak Molėtų menų mokyklos direktorės Violetos Urbanavičienės, mokykla labai laukia naujų patalpų. Dabar gyvuoja sudėtingomis sąlygomis, kadangi Muzikos skyrius veikia „Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio, o Dailės skyrius Molėtų progimnazijos patalpose. Tai nėra patogu nei mokytojams, nei mokiniams, nes dalis mokinių lanko ir muzikos ir dailės skyrius. Mokytojams sudėtinga planuoti ir organizuoti bendras veiklas, pasitarimus ir pan. Tikimasi, kad naujos bendros patalpos bus jaukios, erdvios, bus patogu mokiniams lankyti kelias specialybes, organizuoti bendrus renginius, šventes.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-25 10:35:17