title

Savivaldybės tarybos posėdyje - siūlymas suteikti Molėtams kurortinės teritorijos statusą ir kiti klausimai

  

Molėtų rajono savivaldybės taryba lbirželio 30 dienos posėdyje priėmė 14 sprendimų.

Patikslintas šių metų biudžetas. Jo pajamos didinamos 739,8 tūkst. eurų , net 245 tūkst. eurų iš jų yra viršplaninės gyventojų pajamų mokesčio įplaukos, daugiau kaip 300 tūkst. eurų yra susiję su Valstybės biudžetų finansinių rodiklių įstatymo pakeitimais, kitos pajamos yra skirtos valstybės deleguotų funkcijų įgyvendinimui. Didžiausia papildomų pajamų dalis - 300 tūkst. eurų - skiriama baseino rekonstrukcijos darbų pabaigimui.

Kurortinė teritorija. Darbo grupė teisės aktų nustatyta tvarka parengė reikalingą medžiagą tokiam statusui gauti. Tarybos posėdyje priimtas sprendimas siūlyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai Molėtų miestui ir jo apylinkėms suteikti kurortinės teritorijos statusą.

Taryba pritarė Molėtų rajono savivaldybės ir Ispanijos jaunimo organizacijos „Vrenza" bendradarbiavimo sutarčiai, patikslino savivaldybės strateginį veiklos planą 2022-2024 metams, nustatė 2022 metų mokestiniam laikotarpiui žemės mokesčiu neapmokestinamų sklypų dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0 - 40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai kaimo vietovėse iki 2 ha, mieste - iki 0,1 ha.

Patvirtintas 2022 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų reikmėms, susijusios su mokyklų tinklo stiprinimu, finansuoti skyrimo tvarkos aprašas. Pirmenybė skiriama mokinių pavėžėjimui užtikrinti.

Taip pat apsvarstyti turto valdymo, ekologijos, kultūros, diskutuota sveikatos apsaugos klausimais.Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-30 11:56:47