title

Rengiamas rajono mokyklų 2022-2026 metų tinklo pertvarkos plano projektas

Molėtų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, iki 2022 m. sausio 1 d. turinti parengti Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2022-2026 metų tinklo pertvarkos plano projektą ir pateikti jį svarstyti rajono savivaldybės tarybos nariams bei mokyklų bendruomenėms. Antrasis darbo grupei iškeltas tikslas - susipažinus su Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus parengta 2021 metų savivaldybės švietimo pažangos ataskaita, parengti Molėtų rajono savivaldybės švietimo pažangos plano „Tūkstantmečio mokyklos" programai projektą iki programos kvietime nurodytos datos.

Darbo grupę sudaro mero komanda, savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus bei Molėtų r. švietimo pagalbos darbuotojai bei Molėtų rajono bendrojo ugdymo įstaigų direktoriai. Grupei vadovauja rajono savivaldybės mero patarėjas Valentinas Stundys.Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-20 09:40:33