title

Rengiama Asvejos regioninio parko planavimo schema

Informuojame, kad šiuo metu pradėta rengti Asvejos regioninio parko planavimo schema. Tai valstybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame bus įtvirtinti pagrindiniai reikalavimai, apibrėžiantys įvairias veiklas šioje teritorijoje, nustatytos gamtos ir kraštovaizdžio, kultūros paveldo apsaugos kryptys ir priemonės, žemės pagrindinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikiai ir keitimo sąlygos, rekreacinio naudojimo sistema, teritorijos gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujų statinių statybai, gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros kryptys ir priemonės ir pan.

Kviečiame Asvejos regioninio parko teritorijoje gyvenančius ar čia kitą veiklą planuojančius rajono gyventojus aktyviai domėtis Planavimo schemos rengimu, teikti pasiūlymus, pastabas ir dalyvauti viešuose svarstymuose, kai į juos bus kviečiama, nes patvirtinus šį dokumentą, su juo privalės būti derinami visi kiti teritorijų planavimo dokumentai Parko teritorijoje.

Informacija skelbiama planavimo organizatoriaus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt, interneto svetainėje https://vstt.lrv.lt/, Asvejos regioninio parko interneto svetainėje https://asvejosparkas.lt/ , Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Asvejos regioninio parko planavimo schemos numeris TPDRIS yra S-NC-00-21-171).

Planavimo schemos rengėjas yra UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas" (Gvazdikų g. 36, LT-10105 Vilnius). Projekto vadovas - Rita Julija Palčiauskaitė, atestuota teritorijų planavimo vadovė, atestato Nr. TPV-0025.

Pasiūlymai dėl Asvejos regioninio parko planavimo schemos gali būti teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:55:44