title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2022-01-28
17:00:00
B1-14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2022_01_27_b1-14.docx
20220128093119.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-13 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2022_01_27_b1-13.docx
20220128092950.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo 7_2022_01_27_b1-12.docx
20220128092827.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų progimnazijai valdyti patikėjimo teise 7_2022_01_27_b1-11.docx
20220128092646.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-10 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2022_01_27_b1-10.docx
20220128092510.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-9 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2022_01_27_b1-9.docx
20220128092309.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-8 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2022_01_27_b1-8.docx
7_2022_01_27_b1-8_-2-prie...
7_2022_01_27_b1-8_-3-prie...
7_2022_01_27_b1-8_-1-prie...
7_2022_01_27_b1-8_4-pried...
20220128092125.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-7 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų progimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2022_01_27_b1-7.docx
20220128092001.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-6 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai 7_2022_01_27_b1-6.docx
20220128091824.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-241 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2022_01_27_b1-5.docx
20220128091627.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. B1-164 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 7_2022_01_27_b1-4.docx
20220128091251.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo 7_2022_01_27_b1-3.docx
20220128091040.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022-2024 metams patvirtinimo 7_2022_01_27_b1-2.docx
7_2022_01_27_b1-2-_svp_pr...
7_2022_01_27_b1-2_projekt...
20220128090619.adoc
2022-01-28
17:00:00
B1-1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo 7_2022_01_27_b1-1-.docx
7_2022_01_27_b1-1_planas....
20220128090840.adoc
2022-01-11
10:31:49
B1-270 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 331284720211223b1-280.doc...
3312943312852022011110221...
2021-12-28
17:00:00
B1-80 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_12_23_b1-271.docx
32888520211228103829.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-279 Dėl Beržų ir Eglyno gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Papiškių kaimo teritorijoje 7_2021_12_23_b1-279..docx
7_2021_12_23_b1-279.-prie...
32891020211228113630.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-278 Dėl Inturkės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Paluokesos kaimo teritorijoje 7_2021_12_23_b1-278-pried...
7_2021_12_23_b1-278.docx
32890720211228113511.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-277 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo 7_2021_12_23_b1-277.docx
32890620211228113339.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-275 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2021_12_23_b1-275.docx
32890320211228113059.adoc