title

Paskirtos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams


Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu paskirtos lėšos Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektų vykdymui.
Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisija įvertino 29 nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškas, jų vykdymui paskirta -14 550 eurų.

Eil. Nr.

Organizacija

Projekto pavadinimas

Siūloma skirti suma (Eur)

1.

Dapkūniškių bendruomenės centras

Gyvenkime sveikai

630

2.

Mindūnų bendruomenės centras

Tradicinis renginys Stirniuose „Vasaros palydos"

100

3.

Mindūnų bendruomenės centras

Ilgalaikio turto draudimas

570

4.

Molėtų rajono tautodailininkų draugija

XXIII-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis Laumžirgis"

520

5.

Videniškių bendruomenės centras

Videniškiams 655 - mes dar jauni!

800

6.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Sumani bendruomenė - kaimo ateitis

840

7.

Alantos bendruomenės centras

Liepos 6-osios piknikas

330

8.

Bekupės bendruomenės centras

Būkim matomi, žinomi, įdomūs ir veiklūs

300

9.

Bekupės bendruomenės centras

Materialinė gerovė - bendruomenės plėtrai

400

10.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje"

400

11.

Arnionių bendruomenė

Žvejo dienos šventė

390

12.

VŠĮ „Arino namai"

Projekto MOLĖ-2018 turto draudimas

230

13.

Molėtų policijos asociacija

Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką

230

14.

Verbiškių bendruomenės centras

Tradicinio futbolo turnyro, Verbiškės 2021, organizavimas

250

15.

Meniškas kaimas

Kvapų terapija gerai savijautai

640

16.

Meniškas kaimas

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" bendruomenės namų elektros sąnaudų išlaidoms padengti

500

17.

Girsteitiškio bendruomenės centras

Akcija „Kartu dirbam, kartu džiaugiamės"

330

18.

Alantos dvaro bendruomenė

Tapybos pleneras „Molėtų krašto motyvai

600

19.

Alantos dvaro bendruomenė

Alantos dvaro bendruomenės pastato išlaikymo išlaidoms padengti

500

20.

Molėtų rajono literatų brolija

Literatūrinis sambūris su Remigijaus Gražio kūryba

1130

21.

Dubingių bendruomenės centras

Krašto praeitis bendruomenės ateičiai

400

22.

Balninkų bendruomenės centras

Būdami kartu - veikime

270

23.

Balninkų bendruomenės centras

Kuro įsigigijimas

500

24.

Skudutiškio bendruomenės centras

Skudutiškio vardo paminėjimo 530-osios metinės

260

25.

Joniškio bendruomenės centras

Per sportą į bendruomeniškumą

1130

26.

Joniškio bendruomenės centras

Bendruomenės patalpų išlaikymas

400

27.

VšĮ „Teatriukas"

SCENA D metinis draudimas

400

28.

Žaliųjų klubas „Gojus"

Pirmosios pavasario žalumos šventės JORĖ XXVI - vartai į etnokultūrinį psveldą

1000

29.

VšĮ „Miniatiūros"

Valgomas paveikslas tautiniais motyvais

500

 

 

Iš viso

14550

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-13 09:37:49