title

Lietuvos Respublikos bendrasis planas patvirtintas, atsižvelgus į Molėtų savivaldybės siūlymus

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos kartu su kitomis ministerijomis, ekspertais ir mokslininkais parengtam Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui „Lietuva 2030". Jis numato, kaip artimiausią dešimtmetį vystysis ir formuosis miestai, kur plėtosis infrastruktūra, o kur bus labiau puoselėjama gamta, skatinama rekreacija bei turizmas. Kartu tai yra galimybių planas regionams, išryškinantis skirtingų savivaldybių stipriausias puses.

Rengiant ir svarstant šį planą, jo rengėjams Molėtų savivaldybė pateikė per 20 pastabų, klausimų, prašymų ir pasiūlymų, kurių didžioji dalis buvo priimta, į juos atsižvelgta, papildyti ar patikslinti Bendrojo plano sprendiniai.

Svarbiausi dalykai, kurie šiame plane apibrėžia tolesnę Molėtų rajono teritorijos raidą, yra tai, jog Molėtų miestas žymimas kaip „B" kategorijos lokalinis urbanistinis centras ir regiono lygmens rekreacijos aptarnavimo centras, vietovė, kuriai taikomas prioritetas siekti kurortinės teritorijos statuso. Apibrėžta Utenos, Molėtų ir Vilniaus partnerystė, teikiant regioninio lygmens paslaugas. Nurodyta Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Švenčionėlių ir Molėtų prioritetinė partnerystė, siekiant mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą. Tarp Vilniaus, Molėtų ir Utenos numatytas daugiarūšis susisiekimo koridorius, skirtas krašto pažinimui ir poilsiui. Rytų ir Pietų Lietuvos partnerysčių grupės arealui teikiamas prioritetas vystyti rekreacijos ir turizmo veiklas, išnaudojant ypač didelio vaizdingumo kraštovaizdį ir rekreacinį potencialą. Visa tai įtvirtinta brėžiniuose  „Konkurencinga valstybė 2030", „Galimybių Lietuva 2030", Regionai 2030", „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra", „Bioprodukcinio ūkio veiklos ir skatinamos priemonės", „Kultūros politika ir rekreacija", „Kompleksinė infrastruktūra ir teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams" bei aiškinamajame rašte, kuriame taip pat nurodomi ir kiti Molėtų prioritetai visos Lietuvos kontekste.

Lietuvos Bendrojo plano sprendiniai - 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.), suderintas su aukščiausio lygmens strateginiais dokumentais ir  Nacionaliniu pažangos planu.

Artimiausiu metu bus rengiama LRBP įgyvendinimo programa, kurioje bus nustatyti jo sprendinių įgyvendinimo būdai ir priemonės, siektini rodikliai, terminai, atsakingos institucijos, t. y. konkretus veiksmų planas, kurį tvirtins Vyriausybė.

Su planu galima susipažinti LRBP puslapyje www.bendrasisplanas.ltPaskutinis atnaujinimas: 2021-10-06 10:46:40