title

Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus teikti paraiškas verslo paramai

Nuo 2021 m. rugpjūčio 30 d. iki 2021 m. spalio 1 d. (imtinai) priimamos paraiškos pagal Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašą.

Priemonės tikslas - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.

Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

  • palūkanų kompensavimas;
  • verslo plėtros dokumentai;
  • elektroninė parduotuvė;
  • įrangos įsigijimas;
  • nekilnojamojo turto nuoma;
  • projektavimas;
  • kofinansavimas.

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojamos visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM). Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos, atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus. Išimtis taikoma tik paraiškoms, kai paramos prašoma Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų projektų įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.

Rengiant paraišką prašome vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1- 137„Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/594ec3d0c43f11eba2bad9a0748ee64d)

Paraiškos forma

Paraiškos turi būti pildomos kompiuteriu ir su priedais pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, 401 kab. arba el. paštu: investicijos@moletai.lt . Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba pasirašytos ranka ir nuskenuotos. Jei dokumentai pateikiami atvykus tiesiogiai - dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-11 15:49:42