title

Apie paramą Ukrainai ir karo pabėgėliams Molėtuose tartasi platesniame rate

Kovo 22-ąją nuotoliniu būdu vyko išplėstinis Paramos Ukrainai koordinacinės grupės pasitarimas, kurį vedė mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė. Kartu su  Paramos grupės sričių koordinatoriais jame dalyvavo Socialinės paramos centro, Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus, rajono ūkininkų sąjungos, žmonių su negalia sąjungos, Carito atstovai.

Aptarta situacija, daugėjant Molėtų rajone apsigyvenančių nuo karo bėgančių Ukrainos žmonių. Dabar jų yra 52, molėtiškiai juos priėmė į savo namus ir butus Molėtų mieste, Dubingių, Balninkų, Luokesos, Inturkės, Suginčių  seniūnijose. Pusė karo pabėgėlių - vaikai. Kalbėta apie registracijos, gyvenamosios vietos deklaravimo svarbą, nes nuo to priklauso tolesnis socialinių, sveikatos, švietimo, įdarbinimo paslaugų teikimo mechanizmas. Tačiau jau ir iš karto atvykę bei kreipęsi paramos, ukrainiečiai ją gauna. Socialinės paramos centro darbuotojai aplanko, surenka visą informaciją, ko atvykusioms šeimoms reikia, iš karto pasirūpina reikalingiausių daiktų ar maisto rinkinių. Labai geranoriškai į kvietimus paremti konkrečiais rūbais ar kitais daiktais atsiliepia molėtiškiai, operatyviai atskubėjo ūkininkų sąjungos nariai, suruošę daržovių ir kitų produktų paketus, paramos paketus taip pat padalina „Caritas", neįgaliųjų sąjunga, o „Caritas" dar pasiūlo telefono (SIM) ir prekybos centro kortelių. Neįgaliųjų sąjunga informavo, kad šį penktadienį ir šeštadienį  bus rengiama Maisto banko akcija, kurioje prekybos centruose bus kviečiama aukoti maisto ne tik nepasiturintiems rajono gyventojams, bet ir Ukrainos karo pabėgėliams. Pirmieji karo pabėgėliai,  kreipęsi į Savivaldybę, jau gavo skubią paramą, vaikai nukreipiami į mokyklas, skiriamas nemokamas maitinimas. Pasidžiaugta labai gera atmosfera ir draugišku priėmimu ugdymo įstaigose. Užimtumo tarnyboje jau registruojasi pirmieji pabėgėliai, keliems pasiūlytas, arba padedant priėmusiems žmonėms, surastas darbas. 8 įmonės pranešusios, kad galėtų pasiūlyti darbo ukrainiečiams, taip pat laukiama ir sezoninių darbų pasiūlos padidėjimo.

Kasdien susisiekiama su Ukrainos Žitomiro srities Romanivo rajono savivaldybe, domimasi jų poreikiais, rengiamasi naujai humanitarinės paramos siuntai. Mūsų bendradarbiavimo partneriai Ukrainoje labai dėkoja už molėtiškių jau nusiųstą  paramą.

Aptarti iššūkiai, kurių gali atsirasti didėjant karo pabėgėlių srautui: gali labai padaugėti darbo socialinių paslaugų srityje, savanoriams, dar iki galo reikia suderinti visus sveikatos paslaugų, kompensavimo ar paramos medicinos, slaugos priemonėms įsigyti mechanizmus, teks spręsti pabėgėlių pavežimo į darbo vietas ir kitus panašius klausimus.  Sutarta išplėstinius  Paramos koordinavimo grupės  pasitarimus rengti reguliariai, kas savaitę.Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-22 17:36:37